BENDROSIOS SĄLYGOS 2023-12-30 redakcija Nr. 1

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios bendrosios sąlygos (toliau – Bendrosios sąlygos) taikomos visiems Jūsų kaip pirkėjo ir ROŽĖ IR KARŪNA, MB, juridinio asmens kodas 306396132, adresas Gedimino per. 27, Vilnius, el.p. info@rozeirkaruna.com teikiamiems užsakymams ir sudaromoms sutartims.

2. Sutarties sudarymas

2.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kuomet Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformuoja ir pateikia prekių užsakymą, prieš tai susipažinęs su šiomis Bendoriomis sąlygomis.

3. Užsakymai

3.1. Pirkėjas el. parduotuvėje išsirenka prekes ir jas įsideda į pirkinių krepšelį.
3.2. Po pirkinių krepšelio suformavimo, Pirkėjas suveda asmens duomenis, būtinus užsakymo įvykdymui: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes ir pateikia užsakymą.
3.3. Prieš pateikdamas užsakymą Pirkėjas turi susipažinti su šiomis Bendrosiomis sąlygomis ir patvirtinti, kad su šiomis sąlygomis sutinka.

4. Atsiskaitymas

4.1. Elektroninėje parduotuvėje prekių kaina nurodyta eurais. Prekių kaina nurodyta su PVM. Patvirtinus užsakymą, prie bendros užsakymo kainos gali būti pridedamas prekių gabenimo mokestis, jeigu taikomas.
4.2. Pirkėjas gali pasirinkti atlikti mokėjimą pateikus užsakymą arba atsiimant prekes paštomate.
4.3. Atsiskaityti už prekes galima naudojantis Lietuvoje veikiančių bankų elektroninės bankininkystės paslaugomis, bei Visa / MasterCard mokėjimo kortelėmis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis „Paysera“ mokėjimų platforma.

5. Prekių pristatymas

5.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo nurodyti prekių pristatymo būdą:
(1) atsiimti pasirinktame paštomate;
(2) pristatyti prekes per kurjerį nurodytu adresu;
(3) atsiimti prekes Pardavėjo nurodytu buveinės adresu Gedimino pr. 27, Vilnius.
5.2. Pateikdamas užsakymą, Pirkėjas privalo nurodyti teisingus duomenis, reikalingus pristatyti prekes. Jeigu šie duomenys neteisingi, pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį ir grąžinti Pirkėjo sumokėtą kainą.
5.3. Pardavėjas privalo išsiųsti prekes Pirkėjui per protingą terminą, tačiau ne vėliau kaip per 1-3 darbo dienas nuo užsakymo ir (ar) mokėjimo už prekes gavimo.

6. Prekių grąžinimo tvarka

6.1. Kokybiškos prekės gali būti grąžinamos per 14 dienų nuo jų gavimo dienos, jeigu Pirkėjas yra vartotojas. Jeigu Pirkėjas yra verslo subjektas, ši sąlyga netaikoma.
6.2. Parduotų nekokybiškų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis.
6.3. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:
6.3.1. Prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, išskyrus jeigu grąžinama sugadinta prekė;
6.3.2. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos: nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
6.3.3. Prekė turi būti su nesugadinta vidine pakuote (nepradėta naudoti);
6.3.4. Prekė turi būti tvarkingai supakuota į pakavimo dėžę ir užklijuota lipnia juosta.
6.4. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų.
6.5. Prekių grąžinimas vykdomas Pardavėjo nustatytu būdu.
6.6. Už Pirkėjo grąžintas kokybiškas prekes sumokėti pinigai grąžinami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

7. Pirkėjo teisės ir pareigos

7.1. Pirkėjas turi teisę įsigyti el. parduotuvėje parduodamas prekes vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis
7.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos, su sąlyga, kad prekės nėra panaudota, t.y. prekės vidinė pakuotė nebuvo atidaryta. Ši sąlyga netaikoma verslo klientams.
7.3. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Bendrosiose sąlygose numatyta tvarka.
7.4. Jeigu Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių siuntimo ir grąžinimo išlaidas.
7.5. Prekių pristatymo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo patikrinti prekių pakuotės išorinę būklę ir pastebėjus pažeidimus apie tai informuoti Pardavėją.

8. Pardavėjo teisės ir pareigos

8.1. Pardavėjas turi teisę atšaukti užsakymą ir grąžinti Pirkėjo sumokėtą kainą, jeigu Prekių negali pristatyti prekių dėl bet kokios priežasties.
8.2. Pardavėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui įsigytas prekes pristatant Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu.
8.3. Jeigu Pirkėjas atsisako sutarties, Pardavėjas grąžina Pirkėjui jo sumokėtą sumą per 14 dienų po grąžinamų prekių gavimo.

9. Atsakomybė

9.1. Šalys atsako už tinkamą savo pareigų pagal sutartį įvykdymą, tačiau kiekvienos šalies atsakomybė pagal sutartį ribojama tiesioginiais nuostoliais.
9.2. Kiekvienos Šalies atsakomybė pagal šią sutartį ribojama konkretaus užsakymo prekių pardavimo kaina, išskyrus įstatymuose numatytas išimtis.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Šioms Bendrosioms sąlygoms ir užsakymams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
10.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
10.3. Šalys neturi teisės perleisti jokių savo teisių ir pareigų kitai šaliai be išankstinio rašytinio kitos Šalies sutikimo.
10.4. Pardavėjas turi teisę pakeisti šias Bendrąsias sąlygas apie tai paskelbdamas interneto svetainėje www.rozeirkaruna.com. Pakeistos sąlygos įsigalioja nuo paskelbimo momento.

X